Rødkjærsbro gennem 150 årHer er lidt historie omkring Rødkjærsbro.

Selve navnet fik byen da jernbanen kom. Den var færdig i slutningen af juli måned. 1863. Før banen blev anlagt var der ikke så mange huse.

Selve navnet Rødkjærsbro var ganske nyt. Den lokale befolkning havde ikke noget navn til stedet, hvor stationen var blevet opført men ikke så langt fra stationen i sydlig retning lå et lavt kær, der på grund af en rødlig bevoksning omkring blev kaldt ”rødkjar”.
Rødkær er stadig byens kælenavn i lokalbefolkningen.
Stavelsen ”bro” betegner den bro, der førte over bækken og dannede skel mellem Elsborg og Brandstrup.

Byens officielle navn er stadig Rødkjærsbro.

En af de første bygninger der blev opført efter jernbanen var kommet til byen er kroen. Den blev bygget af en skræddersøn fra Langaa, købmand Jens Pedersen. Foruden kroen byggede han en købmandshandel.
Til højre for kroen var der en markedsplads, men det var ikke mange markeder, der blev afviklet. Det satte kromanden sig imod, og udfaldet blev, at markederne blev flyttet til Bjerringbro.

Efter år 1900 begyndte der at gå skred i udviklingen. Der blev bygget flere forretninger.
Der kom bl.a. 2 nye købmænd, træskomager, øltapper, sadelmager, slagter, gartner, karetmager, foderstofforretning, bager, cykelforretning, barber, murer, tømre, skrædderi og herreekvipering, urmager og skotøjsforretning.

Rødkjærsbro fik elektricitet 1905.
Det var Th. Jensen, trævarefabrikant, og bager N. Juel, der byggede og ejede værket. På det tidspunkt havde den nærmeste købstad, Viborg, endnu ikke fået elektricitetsværk. Strømmen blev lavet på savværket, men i 1908 blev det flyttet derfra, og i 1917 overtog byen værket. I 1920 kom det under E.G.O.

Den 26. april 1904 stiftes Rødkjærsbro og Borger og Håndværkerforening. I 1978 blev navnet ændret til Rødkjærsbro og Omegns Borgerforening

Omkring 1906 startede Chr. Andersen et eksportslagteri. Det blev en betydelig virksomhed, hvor mange landmænd fik afsat deres opdræt af fedekvæg og hentede gode penge hjem.

Rødkjærsbro fik sit første vandværk i 1911
Grunden til det skete så sent var den, at alle havde let adgang til at skaffe vand fra egne boringer. I en dybde af 5-6 alen var der masser af vand. Da værket blev projekteret, var det derfor de færreste, der gik med, men alligevel gik der ikke mange år, før den første udvidelse fandt sted. I 1956 blev et nyt vandværk ved Brandstupvej taget i brug. I 1960 blev der nedstemt et forslag om vandure.

Omkring 1914 blev der ved sognerådets medvirken oprettet et kloakselskab i bydelen nord for banen. Det blev udført så tidssvarende, at det kunne tage flere afløb fra kældre. Der skulle gå mange år, inden den nedre del af byen nåede så vidt. Først i 1934, da Viborg - Aarhus-vejen blev gjort bredere og forsynet med fortov og kantsten, blev der nedlagt kloakledning der.

Den 8.august 1919 udbrød der brand. Alle huse i den østlige side af Søndergade udbrændte.

Der skulle gå mange år, inden der blev egentlig industri i Rødkjærsbro.
Den ældste virksomhed er mejeriet, der blev oprettet i 1886. Den blev lukket i 2000 som selvstændig mejeri nu er den en underafdeling af Holstebro Smørmejeri. Siden fulgte P. Tapdrups virksomhed, bagermester Thomsens fryseri, Karetmager Jørgensens karosseriværksted, M.J. Mogensen med de landskendte save og blæsere. Møbelfabrikken ”Kærsbro”, P. Wraas automatiske virksomhed. K. Wallentin-Nielsens bogtrykkeri. Rio-Plast som fremstillede ting i glasfibre. Navtek som lavede landbrugsvogne. Rødkærsbro vinduet som senere blev ændret til TRIO møbler.Næsten alle disse virksomheder er desværre lukket.

Rødkærsbro Jernvarefabrik senere blev det omdøbt til 2E Rødkærsbro.
Gunnar Balles Maskinfabrik, Mita-teknik som laver styringer til vindmøller.
Rødkærsbro Produkthandel som indsamler jern og metaller over det meste af landet. Hyllebjergs Maskinfabrik der er kendt for sine gode kartoffeloptagere. J. T. Birks cementstøberi. Som siden er blevet omdøbt til RC betonvare.
Inden for de sidste 15 år er der kommet mange ny virksomheder til: JPBC der er underleverandør, ARLA Foods der har opført et stormejeri uden for byen, Steens møbler der har overtaget TRIO møbler.


Rødkjærsbro Byportal   2008